Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej


Szanowny Kliencie

aby bezpiecznie korzystać z  systemów bankowości internetowej, tj. systemu: eBankNet i eCorpoNet, które  umożliwiają nowoczesny, bezpieczny i wygodny dostęp do rachunków i innych  produktów Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu zastosuj kilka  zasad:

   
 • Do korzystania z systemu   konieczny jest komputer podłączony do Internetu, wyposażony w jedną  z niżej wymienionych przeglądarek internetowych:
 •  
 • Internet Explorer w wersji 6.0 (i wyższych)
 •  
 • Mozilla w wersji 1.7 (i wyższych)
 •  
 • Mozilla Firefox w wersji 1.0 (i wyższych)
 •  
 • Netscape w wersji 6.0 (i wyższych)
 •  
 • Opera w wersji 7.0 (i wyższych)
 •  
 • Przeglądarki muszą mieć włączone przyjmowanie  plików cookies oraz obsługę javascript.
 •  
 • W systemach  zastosowane zostały najwyższej klasy rozwiązania gwarantujące pełne  bezpieczeństwo korzystania z bankowości internetowej, jednak po stronie  Użytkownika leży konieczność przestrzegania niżej wymienionych zasad:
 •  
 • loguj  się wyłącznie bezpośrednio ze strony:
            usługa eBankNet: https://e.pbskkozle.pl,  
            usługa  eCorpoNet: https://firma.pbskkozle.pl 
 • zanim  podasz swoją nazwę użytkownika i hasło upewnij się, że w pasku  adresu przeglądarki nazwa strony rozpoczyna się od https,
 •  
 • sprawdź,  czy na dolnym pasku przeglądarki, na pasku adresu lub obok niego znajduje się  ikonka kłódki. Jest to oznaczenie certyfikatu bezpieczeństwa. Po dwukrotnym  kliknięciu na kłódkę zostanie wyświetlona informacja, dla kogo certyfikat  został wystawiony,
 •  
 • https w adresie oraz kłódka są potwierdzeniem, że połączenie z systemem eBankNet i eCorpoNet jest  szyfrowane i zabezpieczone.
 •  
 • Ze względów bezpieczeństwa po 3 próbach wprowadzenia  nieprawidłowego hasła dostęp do systemu zostanie automatycznie  zablokowany. W takim przypadku możesz zgłosić dyspozycję odblokowania  telefonicznie bądź poprzez zgłoszenie się do placówki banku.

Przypominamy, że bezpieczeństwo bankowości  internetowej zależy od Klientów i zalecamy,
  aby każdy zapoznał się z podstawowymi zasadami  bezpiecznego korzystania
  z usług bankowości internetowej, tzn.:

   
 • Nie wolno  ujawniać nikomu haseł
 •  
 • Nie wolno  odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu.
 •  
 • Po  zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę
 •  
 • Nie wolno  przechowywać swoich haseł razem z identyfikatorem. Własne hasło do logowania  - podobnie jak numery PIN do kart płatniczych - najlepiej zapamiętać lub  zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby. Listę z hasłami  jednorazowymi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
 •  
 • Wpisując  identyfikator i hasło należy upewnić się, że inne osoby nie mogą ich  przechwycić lub podejrzeć.
 •  
 • Nie należy  korzystać z usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach,  np. w kawiarenkach internetowych.
 •  
 • Nie należy  korzystać z usług bankowości internetowej używając nieznanych sieci  bezprzewodowych. Nawet szyfrowane sieci bezprzewodowe nie zapewniają poufności  przesyłanych informacji.
 •  
 • Hasło należy  regularnie zmieniać.
 •  
 • Ustalając hasło  należy używać kombinacji dopuszczalnych znaków. Należy unikać używania łatwych  haseł (jak np. własnego imienia), ale stosować za to hasła trudne do rozszyfrowania  (na przykład litery ze słów pochodzących z cytatów z książek lub z wymyślonych  zdań).

Przykład dobrego hasła:
  iSwz31gtpNR  pochodzące ze zdania
  "Imieniny Sylwestra wypadają zimą 31  grudnia tuż przed Nowym Rokiem".
  Hasło musi mieć  długość od 8 do 20 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną  małą literę, jedną cyfrę.

   
 • W systemie  bankowości internetowej jest ustawiony czas automatycznego wylogowania w przypadku  braku aktywności, aby zapewnić sobie komfort pracy przy zachowaniu rozsądnego  poziomu bezpieczeństwa.
 •  
 • Jeżeli korzystasz  z bankowości internetowej w domu, zadbaj aby Twoje urządzenia służące do  połączenia z Internetem były zabezpieczone w odpowiedni sposób (brak  dostępu do panelu administracyjnego od strony Internetu, własne, inne nie  fabryczne hasło administratora, regularnie uaktualniane oprogramowanie  i sterowniki).
 •  
 • Regularnie  instaluj uaktualnienia systemu operacyjnego swojego komputera.
 •  
 • Używaj  oprogramowania antywirusowego ze zaktualizowanymi bazami danych o wirusach i  innych zagrożeniach.

Pamiętaj, że:
  System eBankNet i  eCorpoNet nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła jednorazowego z  listy haseł jednorazowych lub przesłanego za pomocą SMS.
  Na stronie logowania  nigdy nie jest wymagane podanie hasła jednorazowego.
  Podczas logowania  wpisuje się wyłącznie identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło.
  Jeżeli widzisz stronę  logowania, na której trzeba wpisać hasło jednorazowe, albo stronę, na której  trzeba podać kilka haseł jednorazowych jednocześnie, potraktuj to jako próbę  oszustwa. W internecie krążą maile, w których znajdują się odsyłacze do  fałszywych stron bankowości internetowej i prośby o zalogowanie się na takich  stronach w celu np. potwierdzenia swoich danych. Bank nigdy nie wysyła  tego typu informacji do klientów. Nie próbuj logować się do systemu bankowości  internetowej za pomocą odsyłacza przesłanego w takich wiadomościach.

Za pomocą wiadomości  SMS wysyłane są tylko hasła jednorazowe służące do potwierdzania operacji  zlecanych za pomocą systemu.
  Hasło SMS generowane  jest automatycznie w momencie zlecania konkretnej operacji i może być  użyte tylko do potwierdzenia tej operacji, a nie do innych celów.
  Zawsze sprawdzaj, czy  informacje otrzymane za pomocą wiadomości SMS zgadzają się  z wykonywaną operacją. W szczególności  zwróć uwagę na numery rachunków.
  Można też wybrać hasła jednorazowe wydawane w postaci  wydruku w poufnej kopercie, na której znajduje się 50 haseł jednorazowych  zakrytych warstwą zabezpieczającą przed odczytem przez postronne osoby.
  Szanowny Kliencie:

   
 • Chroń  swoje hasła!
 •  
 • Nie udostępniaj nikomu haseł  jednorazowych.
 •  
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do  ujawnienia danych i haseł.
 •  
 • Podawaj hasła wyłącznie, aby autoryzować transakcję.
 •  
 • Nie podawaj haseł na stronie bez  certyfikatu.
 •  
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat  strony.
 •  
 • Regularnie zmieniaj swoje hasło.
 •  
 • Natychmiast zmień swoje hasło, jeśli  zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać.
 •  
 • Każdorazowo przed podpisaniem oraz  wysłaniem przelewu sprawdź poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy,  unikaj kopiowania numerów NRB.
 •  
 • Unikaj korzystania z bankowości  elektronicznej na nieznanych komputerach.
 •  
 • Korzystaj wyłącznie z legalnego i często  aktualizowanego oprogramowania antywirusowego, regularnie skanuj swój komputer  oraz urządzenia mobilne.
 •  
 • Po zakończeniu pracy w bankowości  elektronicznej, nie zostawiaj karty mikroprocesorowej w czytniku podłączonym do  komputera.
 •  
 • Kończ pracę w systemie używając opcji  Wyloguj - gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika.

Dziś jest wtorek,
22 maja 2018 r.
Aktualnie online 14 osób

04:28
20:37
Dziś imieniny obchodzą:

Helena, Wiesława, Julia, Ryta, Emilia, Roma
Kursy walut NBP
z 2018-05-22

    1 USD    3,6252
    1 EUR    4,2812
    1 GBP    4,8814


Chcąc dopełnić nałożony obowiązek wynikający z nowelizacji przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne
z dnia 16 lipca 2004 r. uprzejmie informujemy, iż strona używa cookies. Dowiedz się więcej o Polityce cookies.

Dowiedz się więcej o zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.