Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką 'Super Plon'


Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie - Koźlu oferuje kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką 

SUPER PLON 

 • bank udziela kredytu SUPER PLON podmiotom prowadzącym produkcję rolną, będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieru­chomości rolnych
   
 • kredyty są udzielane jako kredyty hipoteczne podmiotom prowa-dzącym produkcję rolną, które posiadają w Banku czynny rachunek bieżący, 
   
 • bank udzielając kredytu upoważnia Kredytobiorcę do spowodowania salda debeto­wego na jego rachunku bieżącym, przyjmując jednocześnie na siebie obowiązek zapłaty dokumentów płatniczych pomimo braku środków na rachunku bieżącym Kredytobiorcy.
   
 • bank realizuje bieżące płatności Kredytobiorcy w granicach przyznanego limitu kredytu określonego w umowie kredytowej.
   
 • wpływ środków na rachunek bieżący każdorazowo obniża stan zadłużenia i umożliwia jednocześnie ponowne wykorzystanie kredytu do wysokości górnej granicy przyznanego limitu zadłużenia określonego w umowie kredytowej,
   
 • bank udziela kredytu SUPER PLON na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy,
   
 • warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest posiadanie przez Wnioskodawcę zdol­ności kredytowej,
   
 • kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu związanego z pro­wa­dzeniem gospodarstwa rolnego,
   
 • bank udziela kredytu w maksymalnej kwocie – do wysokości 50% wartości gruntów rolnych wchodzących w skład nieruchomości rolnej, stanowiącej własność, współ­własność lub użytkowanej wieczyście przez Kredytobiorcę.
   
 • podstawę do wyliczenia maksymalnej kwoty wnioskowanego kredytu stanowią średnie ceny ziemi ogłaszane przez GUS odpowiednio dla poszczególnych klas ziemi.
   
Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi Pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.Dziś jest wtorek,
22 maja 2018 r.
Aktualnie online 15 osób

04:28
20:37
Dziś imieniny obchodzą:

Helena, Wiesława, Julia, Ryta, Emilia, Roma
Kursy walut NBP
z 2018-05-22

    1 USD    3,6252
    1 EUR    4,2812
    1 GBP    4,8814


Chcąc dopełnić nałożony obowiązek wynikający z nowelizacji przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne
z dnia 16 lipca 2004 r. uprzejmie informujemy, iż strona używa cookies. Dowiedz się więcej o Polityce cookies.

Dowiedz się więcej o zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.