Rachunek a'vista w złotych i w walutach wymienialnych


RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH
I W WALUTACH WYMIENIALNYCH
Rachunki prowadzone w PLN, EUR i USD, przeznaczone są  dla osób fizycznych. Zgromadzone środki płatne są na każde żądanie. 
       Umożliwiają  Posiadaczom:
  • gromadzenie i przechowywanie środków,
  • przeprowadzanie rozliczeń zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych (z wyjątkiem rozliczeń z  działalności gospodarczej).  
 
Zawarcie umowy o wkład oszczędnościowy płatny na każde żądanie następuje poprzez wystawienie przez placówki Banku książeczki oszczędnościowej. W przypadku, gdy na rzecz Posiadacza rachunku Bank po raz pierwszy wystawia książeczkę oszczędnościową, wraz z nią wystawiana jest umowa ramowa.
 
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku wkładu oszczędnościowego potwierdzonego książeczką są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wkładu oszczędnościowego podlegają kapitalizacji na koniec każdego roku kalendarzowego.
 
Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dziś jest wtorek,
22 maja 2018 r.
Aktualnie online 14 osób

04:28
20:37
Dziś imieniny obchodzą:

Helena, Wiesława, Julia, Ryta, Emilia, Roma
Kursy walut NBP
z 2018-05-22

    1 USD    3,6252
    1 EUR    4,2812
    1 GBP    4,8814


Chcąc dopełnić nałożony obowiązek wynikający z nowelizacji przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne
z dnia 16 lipca 2004 r. uprzejmie informujemy, iż strona używa cookies. Dowiedz się więcej o Polityce cookies.

Dowiedz się więcej o zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.