Stawki WIBID obowiązujące w Banku
 
Stawka WIBID 1M 1.44%
Stawka WIBID 6M 1.61%
Stawki WIBOR obowiązujące w Banku
 
1-miesięczny 1.66%
3-miesięczny 1.73%
6-miesięczny 1.81%
1-roczny 1.85%